Arnesi d’imparera di a lingua corsa

Mistieri

I mamiferi

U cignali.

A volpa.

A ghjattavolpa.

A beddula.

L’aceddi.

U filanciu.

U buzzaghju.

A ghjandaghja.

A merula.

A qualia

A cardalina

U pincionu

A capeddina

Bestioli

I furmiguli

A culuritta

A cuzzaccia

A besgia